Czynnik zaburzający prawidłowość

Autor wpisu: Opublikowano:4 czerwca, 2013 Komentarze:0

W praktyce do podobnych zaburzeń mogą prowadzić różnorodne bodźce pochodzące zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak też wewnętrznego organizmu. W złożonym zespole przyczyn i skutków, które wyznaczają prawidłowy bieg reakcji biochemicznych, każdy czynnik zaburzający tę prawidłowość może odegrać rolę czynnika chorobotwórczego. Każ bowiem zaburzenie, wobec wielokierunkowych i wielopłat wyczynowych sprzężeń, może spowodować nieobliczalne zachwianie regulacji, ale może być również zniwelowane i wyrozumiane w rozlicznych przemianach. Dlatego też trudno jest nie kiedy wyraźnie rozgraniczyć i przeciwstawić zdrowie chorobie.

Kategoria:

Leave a Comment