Odziedziczona cecha staje się wypadkową cech odziedziczonych

Autor wpisu: Opublikowano:19 września, 2012 Komentarze:0

Wówczas odziedziczona cecha staje się wypadkową cech odziedziczonych po rodzicach. Tak np. powstaje kolor skóry u dzieci zrodzonych z ojca Murzyna i matki białej lub odwrotnie.Niekiedy przyczyną pojawienia się określonej cechy jest zmiana W konstrukcji genu, która dokonała się w rodzicielskiej komórce płciowej. Zmiany takie określamy mianem mutacji. Jak wiemy z tragicznych doświadczeń Hiroszimy, może do nich dochodzić na skutek zadziałania dużej dawki promieniowania elektromagnetycznego, wyzwolonego w następstwie wybuchu bomby atomowej. Dochodzi też do nich na skutek pochłonięcia przez organizm znacznej dawki promieniowania rentgenowskiego. Podobny wpływ mogą wywierać niektóre substancje chemiczne (iperyt, formalina), a nawet wirusy.

Kategoria:

Leave a Comment