PODOBIEŃSTWA W STRUKTURZE

Autor wpisu: Opublikowano:9 czerwca, 2010 Komentarze:0

Dżinizm, którego początki sięgają prawdopodobnie VIII w. p.n.e., a nawet wcześniej, ma pewne po­krewne cechy z buddyzmem — stanowią je miano­wicie: doktryna ponownego urodzenia i brak wiary w najwyższego boga. Można wyróżnić pewne podo­bieństwa w strukturze wierzeń w życie pośmiertne, ale dżinizm mniej niż buddyzm interesuje się psy­chologią wyzwolenia. Budda silniej podkreślał po­stawy duchowe prowadzące do pogody ducha i do nirwany. Dżinizm był bardziej ascetyczny w swo­jej koncepcji, jak stosować się do prawa karmanu. Samoumart wianie w dżinizmie idzie tak daleko, że uznano, iż najbardziej bohaterskim sposobem wyj­ścia z cyklu wcieleń jest wyrzeczenie się jedzenia i tym samym popełnienie powolnego samobójstwa.

Kategoria:

Leave a Comment