Polepszenie warunków pracy

Autor wpisu: Opublikowano:11 stycznia, 2013 Komentarze:0

Postęp ten spowodował znaczne polepszenie warunków pracy, mieszkania, odżywiania, komunikacji, łączności, opieki zdrowotnej oraz umożliwił przeznaczenie większej ilości czasu na wypoczynek. Te osiągnięcia cywilizacji najlepiej odzwierciedlają wskaźniki demograficzne. Przewidywana średnia długość życia dla dziecka polskiego urodzonego na przełomie XIV i XV wieku wynosiła zaledwie 20—25 lat. W latach 1965—1966 wzrosła ona do 66,8 lat i wykazuje nadal tendencję zwyżkową. Wzrasta również przewidywana średnia długość życia dla osób starszych. Prognoza średniego przeżycia, która wynosiła w Polsce w latach 1931—1932 dla mężczyzn w wieku lat 60 — wzrosła w latach 1965—1966 do-16,1 lat. Odpowiednie dane dla kobiet w wieku lat 60 wynosiły wówczas 15,1 i 19,3 lata.

Kategoria:

Leave a Comment