Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Autor wpisu: Opublikowano:19 października, 2017 Komentarze:0

Duży problem zdrowotny społeczeństwa stanowi nerwica. Pojęcie nerwic zostało stworzone przez angielskiego lekarza Cullena 200 lat temu dla opisu zaburzeń czynnościowych układu nerwowego przy braku strukturalnych zmian w komórkach nerwowych. Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa jest niezbędna do zdiagnozowania i prawidłowego wyleczenia nerwic. Obecnie terminem tym określa się grupę zaburzeń niepsychotycznych o przewlekłym przebiegu, bogatej i różnorodnej symptomatyce, niekiedy intensywnej i sprawiającej choremu poczucie dyskomfortu i znaczne cierpienie. W ostatniej, 10, wersji Międzynarodowej Klasyfikacji ICD zrezygnowano z klasycznego podziału na nerwice oraz psychozy i używa się określenia, zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną, a także, zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi. Przyjmuje się, że przyczynami nerwic są psychologiczne konflikty i trudne sytuacje, problemy, których pacjent nie potrafi rozwiązać. Zaburzenia przejawiają się w sferach postrzegania, przeżywania, myślenia i zachowania.

Kategoria:

Leave a Comment