Rozregulowanie mechanizmów odpowiedzialnych za utrzymywanie wagi

Autor wpisu: Opublikowano:20 lutego, 2014 Komentarze:0

Dlaczego dochodzi w społeczności ludzkiej do rozregulowania mechanizmów odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej wagi ciała? Według orientacyjnych danych zebranych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej około 20% ludności powyżej 30 roku życia wykazuje tam nadwagę przekraczającą 10% wagi należnej. Sytuacja w innych krajach uprzemysłowionych nie wygląda lepiej. W Warszawie, według badań przeprowadzonych przez Jana Tatonia, wśród pracowników umysłowych dużą nadwagę (otyłość) stwierdzono u 10% badanych, a umiarkowaną- nadwagę u 16%. Dane uzyskane w badaniach przeprowadzonych w środowisku wiejskim są podobne. Tak np. w województwie rzeszowskim, u mieszkańców wsi, stwierdzono otyłość u 6 % i umiarkowaną nadwagę u 10% badanych.

Kategoria:

Leave a Comment