Ujawnienie się choroby w warunkach miejskich

Autor wpisu: Opublikowano:23 marca, 2013 Komentarze:0

Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia liczba chorych na cukrzycę w Europie wzrosła w ciągu ostatniego półwiecza dziesięciokrotnie. Skądinąd wiadomo, że przeszło 80% chorych z ujawnioną cukrzycą waży nadmiernie. Badania przeprowadzone w Nowej Zelandii wykazały, że zapadalność na cukrzycą ludności wiejskiej, która przeniosła się do miast, wzrosła po pewnym czasie 8-krotnie. Stanowi to wymowny dowód, jak warunki egzystencji człowieka w świecie współczesnej cywilizacji sprzyjają ujawnieniu się tej choroby. Podobnych spostrzeżeń dokonano też u Indian amerykańskich, którzy przenieśli się do ośrodków miejskich. Stwierdzono, iż cukrzyca, która nie przedstawia u nich większego problemu, ujawniła się podczas życia w warunkach miejskich u 1/4, a nawet 1/l całej społeczności. Powyższe dane dotyczą zaburzeń przemiany materii u ludzi w krajach uprzemysłowionych.

Kategoria:

Leave a Comment