ZAPOBIEGANIE I LECZENIE CHORÓB PRZEMIANY MATERII

Autor wpisu: Opublikowano:26 grudnia, 2013 Komentarze:0

Słowo „dieta” pochodzi z greckiego „diajta”. To greckie pojęcie ma zakres znacznie szerszy i oznacza „tryb życia”. W istocie akceptuje ono bardziej wyraźnie cel leczenia, którym jest zmiana warunków egzystencji ludzkiej w kierunku większego zharmonizowania jej z możliwościami i tolerancją organizmu. Dlatego też leczenie dietetyczne nie może narzucać człowiekowi żywienia nienaturalnego i całkowicie sprzecznego z dotychczasowymi zwyczajami. Odżywianie bardzo odbiegające od naturalnego może być stosowane jedynie w ciągu krótkiego czasu, np. kilku dni, ale nie wolno stosować takiego odżywiania w ciągu miesięcy i lat. Z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę, iż znaczna część społeczeństwa odżywia się w sposób nieracjonalny.

Kategoria:

Leave a Comment