Żywienie dietetyczne odgrywa podstawową rolę w leczeniu chorób

Autor wpisu: Opublikowano:12 maja, 2014 Komentarze:0

Ponieważ przemiana materii pozostaje w związku z dostarczanym organizmowi pokarmem, jakość i ilość spożywanego pokarmu ma bardzo ważne znaczenie dla jej regulacji. Dlatego też żywienie dietetyczne odgrywa podstawową rolę w leczeniu tak wielu chorób, w szczególności zaś wszystkich chorób przemiany materii. W bardziej odległych czasach, kiedy wiadomości o przyczynach chorób przemiany materii były bardzo nikłe, a wiedza o lekach skąpa, żywienie dietetyczne było praktycznie jedyną metodą ich leczenia. Postęp medycyny znacznie wzbogacił naszą wiedzę w tej dziedzinie. Mimo to jednak, a może właśnie dlatego, właściwe żywienie odgrywa nadal w leczeniu tych chorób podstawową rolę. Rola diety jest tym większa, im ściślej jest ona skorelowana z lekami farmakologicznymi — współdziała z nimi i uzupełnia je. Podstawowymi składnikami pożywienia są węglowodany, czyli cukrowce, białko i tłuszcze.

Kategoria:

Leave a Comment