Bardziej ekonomiczne zużycie tlenu przez mięsień sercowy

Autor wpisu: Opublikowano:2 sierpnia, 2013 Komentarze:0

Zauważono, iż ludzie wykonujący cięższą pracę fizyczną wykazują mniejszą tendencję do tego powikłania, a jeśli nawet zapadają na zawał serca, choroba występuje w późniejszym wieku, przebieg jej jest łagodniejszy, a szansa przeżycia znacznie większa. Większa odporność tych ludzi jest spowodowana dodatnim wpływem, jaki wywiera na mięsień sercowy praca fizyczna. Pod wpływem stałej aktywności fizycznej serce pracuje znacznie wolniej i wydajniej, a ciśnienie krwi ulega pewnemu obniżeniu. Ponadto zaś wysiłek fizyczny powoduje przepływ znacznych ilości jonów potasu z mięśni szkieletowych do mięśnia sercowego. Stan taki charakteryzuje bardziej ekonomiczne zużycie tlenu przez mięsień sercowy i chroni serce przed niekorzystnym, ja niekiedy nawet groźnym oddziaływaniem stresów psychicznych.

Kategoria:

Leave a Comment