Parametry charakteryzujące środowisko wewnętrzne

Autor wpisu: Opublikowano:30 lipca, 2013 Komentarze:0

Mimo to poszczególne parametry charakteryzujące jego środowisko wewnętrzne zmieniają się tylko nieznacznie. Wystarczy wskazać, jak małym wahaniom ulegają podczas życia ludzkiego ciśnienie krwi, częstość oddechów, stężenie we krwi glukozy, poszczególnych frakcji białkowych, cholesterolu itd. Zdrowy organizm przystosowuje swe przemiany do różnorodnych zmian w środowisku zewnętrznym, pozostając stale w stanie fizjologicznej równowagi. Ważną rolę w tej przystosowalności odgrywa jego wartość biologiczna. Są organizmy odporne na liczne i silne stresy i są inne, załamujące się przy pierwszych poważniejszych próbach. Jednym z czynników decydujących o wartości biologicznej są, jak wiemy, defekty genetyczne odziedziczone po poprzednich pokoleniach.

Kategoria:

Leave a Comment