DALEJ NA WSCHÓD

Autor wpisu: Opublikowano:20 września, 2009 Komentarze:0

Zanim przejdziemy dalej na Wschód, trzeba jeszcze podkreślić jeden szczegół: istniała w In­diach do okresu średniowiecza mająca pewns zna­czenie szkoła materialistyczna, która odrzucała koncepcje ponownych urodzin, możliwość nirwany, wyzwolenia, nieba itd. Jej materialistyczna, kry­tyka ortodoksji bramińskiej była często ostra, re­ligię zaś uważano za oszustwo. Aby podważyć argu­menty na rzecz powtórnych narodzin związanych z istnieniem duszy, wyjaśniano, że świadomość jest atrybutem nowym, który występuje, jeśli po­łączą się pewne elementy — tak jak szczególnie pomieszane płyny mogą stać się napojami alko­holowymi, choć żaden z ich poprzednich składni­ków nie był alkoholem.

Kategoria:

Leave a Comment