SZEROKO ROZPOWSZECHNIONY MIT

Autor wpisu: Opublikowano:27 września, 2009 Komentarze:0

Nie jest ona jednak w założeniu fatalistyczna (choć w tradycji indyj­skiej byli nauczyciele ujmujący ją fatalistycznie). Śmierć w każdym wypadku daje się wyjaśnić, choć zawsze istnieje możliwość zmiany kierunku przeznaczenia. Można tego dokonać za życia do­czesnego: dla ogromnej większości nie nadszedł jeszcze czas, aby tego dokonać. Stąd próba prze­zwyciężenia śmierci na wyższym etapie oświecenia równoważy się w tradycji indyjskiej z wielkim rozwojem kultury światowej i pogonią ludzi za codziennymi celami doczesnymi. W tym świetle szeroko rozpowszechniony mit zachodni o fataliz­mie Wschodu, surowości i negacji świata jest po­ważnym nieporozumieniem.

Kategoria:

Leave a Comment