Diety z ograniczeniem liczby kalorii

Autor wpisu: Opublikowano:27 września, 2013 Komentarze:0

Znacznie później, bo w XVII wieku znany lekarz angielski, Thomas Willis, stosował dietę składającą się wyłącznie z owsianki gotowanej z dodatkiem mleka i chleba. Była to dieta ubogokaloryczna. Zresztą diety z ograniczeniem ogólnej liczby kalorii mają najdłuższą historię i były najszerzej stosowane. Diety opracowane na naukowych podstawach pojawiają się dopiero na przełomie wieku XVIII i XIX, a więc niespełna dwieście lat temu. Bardzo cenne obserwacje, o dużym znaczeniu dla racjonalnego leczenia chorób przemiany materii, poczynił lekarz francuski A. Bardacha podczas oblężenia Paryża przez wojska pruskie w wojnie 1870/71 roku. Stwierdził on mianowicie, duże ograniczenie żywności wału poprawę stanu zdrowia u Później stwierdził on także zmieni jawów chorobowych pod wpływ tycznej u otyłych chorych dotknięta.

Kategoria:

Leave a Comment