DWUZNACZNOŚĆ

Autor wpisu: Opublikowano:12 stycznia, 2010 Komentarze:0

Ta dwuznaczność Siwy jest zgodna z za­sadą, że zarówno to, co dobre, jak to, co złe, wy­wodzi się ze wspólnego źródła: mądry człowiek wy­chodzi i poza dobro, i poza zło. W ten sposób tyl­ko można „przemóc” śmierć. Jest to możliwe dlate­go, że Siwa jest nie tylko Czasem, lecz także Panem Jogi, patronem tych, co wybrali drogę kontem­placji, prowadzącą ich do wyzwolenia. Siwa jako Czas sprowadza bowiem śmierć, lecz jako Wielki Jogin wciela zasadę przezwyciężenia śmierci. On także, jeśli poważnie przyjmować naukę Siankary, ostatecznie znika: gdyż wtedy gdy urzeczywistnię moją jednię z Absolutem, jestem poza dualizmami kultu i wyobrażeń religijnych.

Kategoria:

Leave a Comment