POZA STWÓRCĄ

Autor wpisu: Opublikowano:6 stycznia, 2010 Komentarze:0

Jestem poza Stwór­cą, który jest objęty ideą pozorności świata, który tworzy. Ta pozorność rzeczywistości wiąże się z buddyj­ską nauką o zasadzie przemijania. Główną oznaką, że świat jest nierzeczywisty, zgodnie z niedualiz- mem jest to, że nie trwa wiecznie. Są jednakże pewne odmiany koncepcji głoszonych przez hindu­izm, które należy przedstawić. Bóg jest mianowicie wielkim iluzjonistą. Dzięki swojej magicznej wła­dzy tworzy on świat nierzeczywisty. Ci, którzy widzą świat jako rzeczywisty, pojmują go jak czło­wiek, który patrząc na linię myśli, że widzi węża. Z chwilą rozwiania się złudzenia widzimy rzeczy­wistość. Tak więc kult Siwy wiąże się z innymi doktrynami wyzwolenia: należy wyjść zarówno po­za życie, jak i śmierć, aby przezwyciężyć śmierć.

Kategoria:

Leave a Comment