DZIĘKI SYMBOLOWI

Autor wpisu: Opublikowano:4 września, 2010 Komentarze:0

Dzięki temu symbolowi ludzie wznoszą się poza granice powszechnej religii do wyższej koncepcji i poznają żywy symbol przedsta­wiający wrogie siły, które należy zwalczać. Stwier­dzamy jednakże, że w ostatnim odniesieniu Mara jest również tylko symbolem. Pisma buddyjskie omawiają doktrynalne i psychologiczne przeszkody na drodze do wyzwolenia i z tej perspektywy moż­na pominąć mitologię. Niemniej Mara odegrał waż­ną rolę historyczną w życiu męskich i żeńskich za­konów buddyjskich, będąc symbolem służącym jako bodziec do nieustannej walki o zdobycie większej pogody ducha i głębszego poznania intuicyjnego.

Kategoria:

Leave a Comment