KONCENTRACJA NA WYŻSZYCH FORMACH

Autor wpisu: Opublikowano:24 sierpnia, 2010 Komentarze:0

Można by sądzić, że taka koncentracja na wyż­szych formach życia mogłaby nie dotyczyć wy­znawców świeckich. Jak zobaczymy, pragnienia wyznawców świeckich, by osiągnąć zbawienie szyb­ciej niż za sprawą ponownego urodzenia jako przy­szły mnich, znalazło wyraz w mahajanie. Jednakże już od zarania dziejów widzimy silną więź między wyznawcami a mnichami, która do naszych dni sprawia, że buddyzm jest zwartą siłą społeczną. Dla człowieka świeckiego mnich jest także symbo­lem przezwyciężenia ponownego wcielenia. We wczesnym buddyzmie naukę przekazywano wy­znawcom nie tylko przez symbole, jak Mara, lecz także przez przypowieści.

Kategoria:

Leave a Comment