GROMADZĄCY SIĘ SŁUCHACZE

Autor wpisu: Opublikowano:9 lipca, 2011 Komentarze:0

Słuchacze św. Pawła, którzy gromadzili się w Atenach, by słuchać jego nauk, cierpliwie przyj­mowali jego słowa, dopóki nie oświadczył, że Bóg wskrzesi umarłego; to stwierdzenie położyło kres zebraniu. Jedni się naśmiewali, drudzy zaś uprzej­mie odpowiedzieli, że może odłożą zapoznanie się z dalszym ciągiem jego wywodów do jakiejś na­stępnej okazji. Gdyby Paweł powiedział, że Je­zus ma nieśmiertelną duszę, która istniała przed­tem i będzie istniała wiecznie, możliwe, że jego greccy słuchacze chcieliby go wysłuchać. Dla współczesnych św. Pawłowi Greków osobowa nieśmiertelność dusz nie była obcą i niewiarogodną hipotezą; lecz wymaganie od nich, by uwierzyli w zmartwychwstanie zmarłego, było równoznaczne z wyznaniem samego mówcy, że marnuje czas słu­chaczy, mówiąc nonsensy.

Kategoria:

Leave a Comment