WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE CIAŁ

Autor wpisu: Opublikowano:17 lipca, 2011 Komentarze:0

Trudniej jest sobie wyobrazić duszę odeieleśiioną czy nie wcieloną niż duszę, która jest połączona z żywym ciałem w psychosomatyczną jedność, dobrze nam znaną z doznań własnych i naszych bliźnich. Łatwiej nam jest wyobrazić sobie połą­czenie duszy z ciałem w istnieniu pośmiertnym, jeśli ujmuje się je jako powrót do ciała, które w tym ponownym połączeniu jest tym samym ciałem — tylko odtworzonym, ożywionym i zmar­twychwstałym — z którym ta dusza była złączona, zanim opuściła je za sprawą śmierci, a w wyniku tego ciało stało się zwłokami. Z drugiej strony, właściwie nie można sobie wyobrazić odtworzenia, ożywienia i zmartwychwstania zwłok biorąc pod uwagę fakt, że po śmierci natychmiast rozpoczyna się rozpad ciała ludzkiego i w końcu zwłoki roz­kładają się całkowicie, jeśli nie usunie się wnętrz­ności i sztucznie nie zakonserwuje reszty przez mumifikację.

Kategoria:

Leave a Comment