HINDUIZM

Autor wpisu: Opublikowano:12 maja, 2010 Komentarze:0

Przedstawiliśmy już wyżej pewne wierzenia z sze­rokiego zakresu odmian buddyzmu. W przypadku hinduizmu mnogość szkół i kultów występuje jesz­cze wyraźniej. Niektóre formy tej doktryny są ate­istyczne, inne uwzględniają jedność świata, duszę i Absolut, inne znowu są teistyczne. To, co po­wiedziano wcześniej o ogromie kosmosu i kołowro­cie egzystencji, stosuje się zarówno do buddyzmu, jak hinduizmu (a oczywiście także do dżinizmu). A jednak, nieoczekiwanie, doktryna reinkarnacji nie występuje w najwcześniejszych hymnach i nie­wątpliwie daje znać o sobie dopiero w upaniszadach (mniej więcej współczesnych Buddzie). Wcze­śniejsze wierzenia na temat śmierci rozważały moż­liwości wstąpiema^usż do świata bogów, świata Ojców, a bardziej posępnie do Domu z Gliny.

Kategoria:

Leave a Comment