NIEKTÓRE Z KONCEPCJI

Autor wpisu: Opublikowano:4 maja, 2010 Komentarze:0

Nie­które z tych koncepcji zachowały się w później­szych zwyczajach pogrzebowych, choć są niecałko­wicie zgodne z doktryną ponownego urodzenia. Tak więc ceremoniał pogrzebowy prowadzi do tego, by zmarły przestał być duchem i mógł udać się do dziedziny Ojców albo osiągnąć swoje przeznaczenie w nowym wcieleniu. Niewątpliwie najbardziej wpływowym systemem doktrynalnym w hinduizmie w ostatnich czasach jest Adwajtawedainta (niedualistyczna interpretacja zawartej w pismach tradycji sformułowana głów­nie przez Siankarę w VIII w. n.e.), który pozostawał w pewnym stopniu pod wpływem buddyzmu ma- hajana.

Kategoria:

Leave a Comment