JEDNA WSPÓLNA CECHA

Autor wpisu: Opublikowano:24 sierpnia, 2011 Komentarze:0

Warto jednakże podkreślić, że mają one jeszcze jedną wspólną cechę. Sędzia dusz zmar­łych, w wierzeniach Egipcjan — Ozyrys, i sędzia dusz w religii Persów — Ahura-Mazda, jest w każ­dym przypadku dobrym bogiem, który zwyciężył albo zwycięży w ciężkiej walce z bogiem zła albo ze złym demonem. Ozyrys, po pierwszej klęsce, zwycięża ostatecznie swojego złego brata i prze­ciwnika Seta dzięki dzielności swego syna Horusa i przywiązaniu swej siostry i zarazem żony Izydy. Ahura-Mazda odniesie zwycięstwo nad swoim prze­ciwnikiem, bogiem zła Arymanem.Należy przypuszczać, że wiara starożytnych Egi­pcjan w sąd nad duszami zmarłych w celu roz­strzygnięcia, czy wysłać je do nieba, czy do piekła, dała początek wierzeniom w świecie greckim epoki helleńskiej.

Kategoria:

Leave a Comment