WIARA W SĄD DUSZ

Autor wpisu: Opublikowano:11 września, 2011 Komentarze:0

Wiara w sąd dusz po śmierci wystąpiła w dwu skrajnie odległych w czasie i przestrzeni miejscach (niezależnie oczywiście od współczesnego „zniesie­nia odległości”). Wiara ta pojawiła się w Egipcie prawdopodobnie już w epoce Starego Państwa w trzecim tysiącleciu p.n.e., jak również w północ­no-wschodnim Iranie w dorzeczu rzeki Oksos i Jaksartes około VII i VI w. p.n.e. za życia proroka Za­ratustry, który głosił ją w tym regionie. Nie roz­porządzamy dowodami, które by wskazywały, że te dwa wierzenia na temat przeznaczenia duszy po śmierci do nieba albo piekła występujące zarówno w Egipcie, jak i w Iranie mają wspólne źródło hi­storyczne.

Kategoria:

Leave a Comment