KONCEPCJA W KULCIE

Autor wpisu: Opublikowano:23 grudnia, 2009 Komentarze:0

W kulcie Wisznu ta koncepcja występuje w mniejszym stopniu, wyobrażenie absolutnego by­tu jest jaśniejsze. Na przykład Bhagawadgita (czyli Pieśń Czcigodnego), największy testament religii Wisznu w tradycji indyjskiej, zajmuje się bardziej zaufaniem do Boga niż wyjściem poza niego, do stanu transcendencji, w której zatracają się wszyst­kie różnice. Ci, którzy wykonują swoje codzienne obowiązki ufając Bogu, nie pozostaną bez nagrody. Śmierć jest przezwyciężona więc dzięki wierze, si­ła zaś karmanu wyzwala się za sprawą łaskawych aktów Boga. Ta łaskawość Boga przejawia się tak­że w jego pragnieniu, by za pośrednictwem takich wcieleń (awatary) jak Kriszna dać się poznać lu­dziom; jak Budda wzmacnia on upadającą praw­dziwą wiarę, choć w przeciwieństwie do Buddy wzbudza raczej cześć i uwielbienie niż oddanie.

Kategoria:

Leave a Comment