MATERIALIZACJA

Autor wpisu: Opublikowano:3 czerwca, 2009 Komentarze:0

O ile późniejszy konfu­cjanizm zaspokajał oficjalne potrzeby i sankcjono­wał kulty przodkow, to buddyzm i taoizm zaspoka­jały na swój sposób prywatne aspiracje i niepokoje. „Materializacja” koncepcji życia wiecznego w taoizmie była w pewnym stopniu reakcją na buddyzm, który pomimo iż nauka ponownych na­rodzin była mu obca, skutecznie zaspokajał nadzie­je na raj, szczególnie w sformułowaniu szkoły Czystej Ziemi i w mitologicznej koncentracji czci adoracji w postaci bodhisattwy i niebiańskich buddow.Tak więc duchy, które oddzieliły się od ciała pozostawały w pobliżu przez wiele generacji jako  jednostkowe, a potem stopniowo zni­kały.

Kategoria:

Leave a Comment