NAJBARDZIEJ ZNANA PRZYPOWIEŚĆ

Autor wpisu: Opublikowano:15 sierpnia, 2010 Komentarze:0

Najbardziej znana jest przypowieść o ziarnku gorczycy; Budda mówi zroz­paczonej matce, nie mogącej przeboleć tragicznej śmierci swego małego synka, by poszukała ziarnka gorczycy w domu, w którym nikt nie umarł, co sta­nowić ma lekarstwo na jej smutek. Kobieta, oczy­wiście, nie może znaleźć takiego domu i uświada­mia sobie, że śmierć jest zjawiskiem powszechnym. Dokonuje więc spalenia zwłok synka w przezna­czonym do tego miejscu. Ponieważ śmierć jest najstraszniejszą oznaką nie- trwałości świata i cierpień, które z nim są związa­ne, tradycja buddyjska zachęca gorliwie do medy­tacji na temat śmierci.

Kategoria:

Leave a Comment