O ZAPOBIEGANIU CHOROBOM PRZEMIANY MATERII

Autor wpisu: Opublikowano:11 lipca, 2013 Komentarze:0

Z przedstawionych przez nas w poprzednim rozdziale rozważań wynika, iż zdrowie i jego zaburzenia są wypadkową aktywnego współdziałania organizmu z otaczającym go środowiskiem. Zarówno organizm człowieka, jak też jego środowisko zewnętrzne oddziałując wzajemnie na siebie, ulegają ciągłym zmianom. Jednakże zakres tych zmian w organizmie ludzkim, dokładnie zaś w jego środowisku wewnętrznym, jest nieduży w porównaniu ze zmianami w otaczającym świecie. Człowiek w ciągu swego życia jest wystawiony na działanie stresów związanych -z dużymi zmianami temperatury, ciśnienia baro- metrycznego, siły wiatrów, wilgotności, składu pożywienia, bodźców mechanicznych i psychicznych.

Kategoria:

Leave a Comment