OBAWA PIEKIELNYCH MĘK

Autor wpisu: Opublikowano:31 stycznia, 2011 Komentarze:0

Tę obawę mąk piekielnych, którą Lukrecjusz próbuje rozwiać, równoważy oczywiście nadzieja połączenia się po śmierci z ukochaną osobą, która pozostała sama po odejściu zmarłego czy ewentu­alnie odeszła wcześniej. Utrata drogiej osoby jest cięższym przeżyciem niż sama śmierć; ból zaś tego rozstania łagodzi wiara, że to rozdzielenie, które przynosi śmierć, nie jest wieczne, lecz tylko przej­ściowe.Najważniejszym ośrodkiem wpływów religijnych w Azji był Półwysep Indyjski. Nie tylko dlatego, że powstało tam kilka systemów religijnych — hinduizm, buddyzm, dżinizm, sikhizm itd., lecz tak­że dlatego, że jedna z tych religii, buddyzm, wy­warła głęboki wpływ na całą właściwie Azję Wschodnią.

Kategoria:

Leave a Comment