RELIGIE WSCHODNIE WOBEC ŚMIERCI

Autor wpisu: Opublikowano:14 stycznia, 2011 Komentarze:0

Dogodne jest przeto rozpocząć rozwa­żania o problemie śmierci od poglądów buddystów na ten temat. Następnie będziemy mogli zająć się stosunkiem do śmierci w innych religiach indyj­skich i w tradycyjnych religiach Chin (konfucja­nizm i taoizm) i Japonii (shintó). Motywem przewodnim w poglądach wyznawców buddyzmu na śmierć jest doktryna o ponownych narodzinach. Doktryna ta w wielu aspektach za­sadniczo różni się od koncepcji życia pozagrobowe­go w tradycji zachodniej i semickiej. Po pierwsze, buddyści uważają, że jednostka jest w swej istocie wieczna, dopóki nie osiągnie wyzwolenia z wszel­kich pragnień (nirwany). Od tego momentu po­nowne narodzenie już nie następuje.

Kategoria:

Leave a Comment