OBOK OMÓWIONYCH WIERZEŃ

Autor wpisu: Opublikowano:29 marca, 2009 Komentarze:0

Obok omówionych wyżej wierzeń występowały również inne sekty, na przykład sekta zen, która wpłynęła na modyfikację dawnych praktyk jogiń- skich. Te praktyki wychodziły poza życie klasztor­ne w średniowieczu, proponując laikom dyscyplinę umożliwiającą im uzyskanie oświecenia poprzez spełnianie normalnych obowiązków — stąd prak­tykowano swoiste dla zen różne metody zdobycia oświecenia duchowego przez ćwiczenia z mieczami, łucznictwo, układanie kwiatów itd. Było to w pew­nym sensie odbiciem ciekawego połączenia prakty­ki medytacyjnej i wzorców feudalizmu średnio­wiecznego. Samuraje, którzy należeli głównie do niższej grupy rycerzy służących książętom feudal­nym, jako wojownicy mogli łączyć cnoty buddyj­skie z niezależną etyką rycerską, co brzmi dość paradoksalnie.

Kategoria:

Leave a Comment