WIERZENIA W JAPONII

Autor wpisu: Opublikowano:3 kwietnia, 2009 Komentarze:0

Jest sprawą oczywistą, że pewne wartości religii chińskiej, szczególnie buddyzmu i konfucjanizmu, zostały przeniesione do kultury japońskiej, która wiele zawdzięcza Chinom w rozwoju swojej cywi­lizacji. Pewne tendencje występujące wcześniej w Chinach spotęgowały się i przekształciły w Ja­ponii — na przykład wiara w raj „czystej zie­mi” — szczególnie uwypuklona w naukach Honena i Shinrana (XIII w. n.e.) obiecująca wyznaw­com osiągnięcie zbawienia poprzez akt wiary. W tym samym okresie Nichiren wprowadził kult idei narodu i państwa. Powyższe sekty na ogół uważają, że celibat i inne cnoty mające przynieść pożytek wędrującemu buddyjską drogą do zbawie­nia są bezużyteczne i w tym zakresie występuje tu ścisła analogia do doktryny reformacji Lutra.

Kategoria:

Leave a Comment