Odporność biologiczna współczesnego społeczeństwa

Autor wpisu: Opublikowano:28 sierpnia, 2013 Komentarze:0

Wskutek tego odporność biologiczna współczesnego społeczeństwa obniża się wraz z rozwojem nauk medycznych i wzrostem budżetów przeznaczonych na ochronę zdrowia. Kompleksu zdrowie—choroba nie można, niestety, rozwiązać wyłącznie na podstawie osiągnięć terapeutycznych nauk, lekarskich. Problem ten jest bowiem znacznie szerszy i obejmuje swym zasięgiem właściwą równowagę układu: człowiek —środowisko egzystencji, tak bardzo zaburzoną przez współczesną cywilizację. Wydaje się, iż jednym z zasadniczych postulatów dla utrzymania zdrowia A prawidłowego rozwoju współczesnej ludzkości powinno być utrzymanie ścisłego związku ze światem otaczającym.

Kategoria:

Leave a Comment