Człowiek jest bardzo ściśle związany z otaczającym go środowiskiem

Autor wpisu: Opublikowano:2 września, 2013 Komentarze:0

Zapewne błędem naszej cywilizacji jest to, iż zwykliśmy myśleć i mówić o człowieku jako takim, separując go od reszty świata, od przyrody, z którą pozostawał on przecież w związku od początku swego istnienia. Podkreślał to bardzo mocno laureat pokojowej nagrody Nobla, Albert Schweitzer, twierdząc, że „najgłębszym błędem wszelkich systemów etycznych było to, iż uważały one za swą świętą zasadę zajmowanie się jedynie stosunkami międzyludzkimi”. Tymczasem człowiek jest bardzo ściśle związany z otaczającym go środowiskiem, a związku tego z reguły nie można naruszać bezkarnie. Oznacza to, że problemu zdrowia i choroby nie można ograniczyć do bardzo dobrej opieki lekarskiej, leków, szpitali i sanatoriów; powinien on obejmować w równej mierze warunki, w jakich żyje człowiek.

Kategoria:

Leave a Comment