ODPRAWIANY CEREMONIAŁ

Autor wpisu: Opublikowano:20 listopada, 2010 Komentarze:0

Ceremoniał odprawiany w świątyniach jest raczej sposobem wyrażenia czci wobec mistrza który odszedł. Tak więc prawdziwe wyzwolenie nie obejmuje jednostki. Prawdziwym świętym jest ten, kto nie pragnie ani śmierci, ani życia. Para­doks ten ujęto następująco:Istnieje tylko cierpienie: nie ma podmiotu cier­pienia.Jest działanie: lecz nie ma podmiotu działania.Jest nirwana: lecz nie ma osoby, która ją osiąga.Istnieje droga: lecz nie ma tego, kto nią wędruje!Tak więc na najwyższym poziomie oświecenia me należy oczekiwać nieśmiertelności indywidual- nej. Pragnienie nieśmiertelności jest oznaką, że człowiek nie osiągnął spokoju i pogody ducha oraz intuicji świętego. Była to jedna z przyczyn, dla której Budda odrzucił wiarę w nieśmiertelną du­szę, czyli „ja”.

Kategoria:

Leave a Comment