OGÓLNY POGLĄD

Autor wpisu: Opublikowano:10 sierpnia, 2009 Komentarze:0

Nietrudno zauważyć, że wczesny taoizm należy do religii kon- templatywnych i mistycznych, i choć fałszywe było przekonanie wyznawców taoizmu — po recepcji buddyzmu w Chinach — jakoby Laotsy przeszedł na Zachód, by nauczać prawdy, buddyzm zaś był odroślą taoizmu, to jednak roszczenie to miało pod­łoże rozumowe w podobieństwie między obydwie­ma ścieżkami kontemplacji. Powyższy ogólny przegląd wskazuje, że mędrzec osiąga pewien typ nieśmiertelności. Będąc tożsamy z Tao staje się wieczny. Będąc wolny od pragnień, a tym saimym uwolniony od troski o życie i śmierć, nie może ulec nieszczęściom. Zgodnie z Tao-te-king prawdziwy mędrzec jest niedostępny ukąszeniom owadów, atakom dzikich zwierząt i drapieżnych ptaków. Niewątpliwie nie należy rozumieć tego do­słownie, lecz symbolizuje to samowystarczalny start spokoju człowieka, który znajduje siłę w sła­bości i wieczność w wyrzeczeniu.

Kategoria:

Leave a Comment