SUBTELNA BIERNOŚĆ

Autor wpisu: Opublikowano:21 sierpnia, 2009 Komentarze:0

Tak samo we wczesnym tao izmie identyfikację z Tao osiąga się przez wuwej, czyli niesprzeciwianie się biegowi rzeczy. Sam porządek natury funkcjonuje bez żadnego wysiłku, sponta­nicznie; działa nie działając. Subtelna bierność jest prawdziwą drogą do siły; mędrzec szuka nieistnie­nia i znajdując je, zwycięża wszystko. Pozbawiając się pragnień (jak natura) osiąga najwyższe zadowo­lenie — czyż przyczyną niezadowolenia nie są nie zaspokojone pragnienia i pożądliwość? Ta bierność wczesnego taoizmu wyrażającego się w pacyfizmie pewnego rodzaju umiarkowanym anarchizmie była przeciwieństwem szkoły konfucjańskiej, pod­kreślającej etykietę, właściwe zachowanie i troskę o     porządek w państwie i społeczeństwie.

Kategoria:

Leave a Comment