Ograniczenie pracy fizycznej i lepsze odżywianie

Autor wpisu: Opublikowano:6 lutego, 2013 Komentarze:0

Zjawisko powyższe jest obserwowane również w krajach rozwijających się gospodarczo, jak np. Uganda, Nigeria, Kenia. W badaniach przeprowadzonych w tych krajach stwierdzono, iż postępowi cywilizacyjnemu towarzyszy w pewnych środowiskach, szczególnie w większych ośrodkach miejskich, ograniczenie pracy fizycznej i lepsze odżywianie, a przede wszystkim wzrost spożycia tłuszczu i cukru. Jednocześnie z tym stwierdza się coraz znaczniejszy wzrost średniej wagi ciała, tendencję do zaburzeń przemiany węglowodanowej i zwiększoną zachorowalność na cukrzycę. Zjawisko powyższe, ograniczone w krajach rozwijających się gospodarczo w zasadzie do ośrodków miejskich, występuje w krajach uprzemysłowionych dość powszechnie, zwłaszcza, u ludzi starszych, zarówno wśród ludności miejskiej, jak też wiejskiej.

Kategoria:

Leave a Comment