OTYŁOŚĆ

Autor wpisu: Opublikowano:1 kwietnia, 2014 Komentarze:0

Otyłość, obok miażdżycy i cukrzycy, stanowi jedną z tzw. szkód współczesnej cywilizacji. Zaliczamy ją do tych szkód dlatego, że występuje w ścisłym7 związku z postępem cywilizacyjnym. Postęp ten oznacza bowiem w praktyce lepsze warunki pracy, mieszkania i komunikacji oraz lepsze zaopatrzenie w żywność. Takie warunki życia zmniejszają w znacznym stopniu niezbędne, dla egzystencji zaopatrzenie energetyczne a jednocześnie większe zarobki i lepsze zaopatrzenie pozwalają na odżywianie coraz bardziej kaloryczne, a więc dostarczające więcej energii. Nadmiar dostarczonej energii przy zmniejszonym jej zużyciu prowadzi do zachwiania bilansu energetycznego. Organizm magazynuje wówczas nadmiar energii w postaci tłuszczu zapasowego.

Kategoria:

Leave a Comment