POMIMO ZMIAN

Autor wpisu: Opublikowano:26 czerwca, 2010 Komentarze:0

Pomimo zmian, które wystąpiły w buddyzmie po jego adopcji w sąsiednich regionach, nawet najbar­dziej rozwinięta forma, jaką był buddyzm tybetań­ski, włączyła elementy lokalne w charakterystycz­ny dla buddyzmu sposób. Tak więc Tybetańska Księga Zmarłych wykorzystuje mitologię przed- buddyjską, lecz wyłącznie w ogólnych granicach doktryny buddyjskiej. Księga opisuje przeznacze­nie jednostki po śmierci, kiedy przechodzi ona w stan przejściowy, zanim urodzi się ponownie. Potężne światło Absolutu świeci tak jasno, że więk­szość ludzi nie może znieść tego blasku: nie uzys­kują oni: wyzwolenia, lecz są przeznaczeni do po­nownych narodzin. Różne rodzaje zastraszających obrazów zmysłowych osaczają człowieka, a księga zawiera rady, jak uniknąć najgorszego losu, jakim jest ponowne narodzenie w piekle.

Kategoria:

Leave a Comment