CORAZ WIĘKSZE ZNACZENIE

Autor wpisu: Opublikowano:13 lipca, 2010 Komentarze:0

Coraz większe znaczenie zdobywała także w tra­dycji buddyjskiej, zarówno w mahajanie, jalc ther- awadzie, koncepcja przyszłego buddy Maitrei, któ­ry przywróci chwałę wiary w końcu obecnego okre­su (jest to okres upadku — dlatego należy opierać się raczej na wierze w raj niż na praktykach medy­tacyjnych i surowej dyscyplinie). Ponowne urodze­nie w czasie przyszłego buddy staje się więc na­dzieją i w tym zakresie buddyzm zawiera eschato­logiczny element, analogiczny do mitów absolutne­go bytu duchowego w chrystianizmie, zaratusztrianizmie i w innych religiach.

Kategoria:

Leave a Comment