Poszczególni ludzie różnie zużytkowują energię

Autor wpisu: Opublikowano:5 grudnia, 2011 Komentarze:0

Są to jednak dane orientacyjne. Jeśli bowiem dwie osoby tej samej płci, o tym samym wzroście będą pozostawały w tych samych, warunkach — będą tak samo odżywiane i będą wykonywały identyczną pracę, to zwykle waga ich ciała jest mimo to różna. Wymownym tego przykładem są żołnierze pełniący służbą w identycznych warunkach lub górnicy wykonujący taką samą pracę. Poszczególni ludzie różnie zużytkowują dostarczoną; im z pożywieniem energię. Dlatego żyjąc w tym samym środowisku, tak samo odżywiając się i pracując, jedni utrzymują swą wagę, inni ją tracą a jeszcze inni zyskują. Jest to zagadnienie bardzo interesujące, a jednocześnie trudne również z teoretycznego punktu widzenia.

Kategoria:

Leave a Comment