PRAWIDŁOWE ROZUMOWANIE

Autor wpisu: Opublikowano:14 lutego, 2011 Komentarze:0

Z punktu widzenia prawidłowego rozumowania powinien być spokoj­ny, że po śmierci nie tylko czeka go niebo, ale że będzie tam przyjęty jako bardzo ważna osobistość. Niemniej nie mógł spokojnie myśleć o przyszłej śmierci. Na odwrót, są ludzie, którzy wierzą, że niechybną karą za popełnienie ciężkich grzechów w życiu jest skazanie człowieka po śmierci na wieczne męki w piekle, lecz to przekonanie nie odwodzi ich od popełniania tak ciężkich grzechów, że zgodnie z własnym przekonaniem grzesznika, skazanie go na wieczne męki w piekle jest nie­uniknione. Takie’ sprzeczności między wiarą i postępowa­niem wskazują, że wiara musi opierać się na do­świadczeniu, aby rzeczywiście mogła wpływać na postępowanie. Wszelkie wierzenia, bez względu na ich charakter, odnoszące się do tego, co się stanie z człowiekiem po śmierci, nie należą do zasięgu doświadczenia, a być może są nawet poza zasię­giem realistycznych wyobrażeń.

Kategoria:

Leave a Comment