PRAKTYCZNA SPRZECZNOŚĆ

Autor wpisu: Opublikowano:19 lutego, 2011 Komentarze:0

Uwierzył on bowiem, że przechylenie się szal wagi jego dobrych i złych uczynki)w w czasie krótkiego życia na ziemi roz­strzygnie raz na zawsze, czy przeznaczone mu jest szczęście, czy nieszczęście w wiecznym przyszłym życiu duchowym, które oczekuje go po śmierci.W praktyce w wielu wypadkach występuje znaczna sprzeczność między tą wiarą z jednej stro­ny — nawet jeśli wierzący uważa, że wiara jego jest szczera — a stanem umysłu wierzącego i jego zachowaniem z drugiej strony. Znałem na przy­kład pewnego człowieka, który był wierzący, a który bał się bardzo perspektywy śmierci, choć uważał, że postępował na ogół właściwie, i choć był całkowicie pewny, że jego teologiczne poglądy są najzupełniej prawomyślne.

Kategoria:

Leave a Comment