ROLA BOGA

Autor wpisu: Opublikowano:12 czerwca, 2011 Komentarze:0

Widać z tego, że rolę boga, który umiera i zmartwychwstaje, by stać się sędzią ludzkości, przypisuje się zarówno Ozyrysowi, jak i Jezusowi. Wierzenia Egipcjan pobudziły więc wiarę, że Je­zus wstał z martwych i że ma być sędzią ludzko­ści. Istnieje jednakże jeszcze inna nauka chrześci­jańska, w której wiara w zmartwychwstanie łączy się z wiarą w sąd, pochodzenie zaś tej nauki łączy się z zaratusztrianizmem, a nie z mitologią egipską. Zgodnie z doktryną chrześcijańską sąd Chrystusa nad rodzajem ludzkim nie jest sądem ad hoc dusz zmarłych, dokonywanym indywidualnie natych­miast po śmierci każdego z nas; jest to przyszły bezp ośredni sąd nad całą ludzkością, włącznie z tymi, którzy będą jeszcze żyli, i tymi, którzy do tego czasu umrą; umarli zostaną sprowadzeni na sąd po zmartwychwstaniu ich ciał, które wrócą do ży­cia i połączą się z ich duszami.

Kategoria:

Leave a Comment