ODRÓŻNIENIE DOBRYCH I ZŁYCH DUSZ

Autor wpisu: Opublikowano:31 maja, 2011 Komentarze:0

Ta wiara w zmar­twychwstanie ciał wszystkich zmarłych istot ludz­kich jest wspólna chrześcijaństwu i islamowi i po­dobnie jak przedstawiona wcześniej wiara w sąd — zdaje się pochodzić w obu religiach od zaratusztrianizmu poprzez judaizm faryzejski. Zgodnie z doktryną Zaratusztry odróżnienie dobrych dusz od złych na ostatnim ogólnym sądzie ma się do­konać za sprawą próby fizycznej przy zastosowa­niu ognia i roztopionego metalu; to zaś wskazuje, że zgodnie z zaratusztrianizmem, a także z ju­daizmem faryzejskim, chrześcijaństwem i isla­mem, zmarli powrócą do życia w sensie fizycz­nym.

Kategoria:

Leave a Comment