Spada liczba stanowisk ciężkiej pracy fizycznej na korzyść pracy lżejszej.

Autor wpisu: Opublikowano:29 stycznia, 2013 Komentarze:0

Dane opracowane dla jednego z krajów europejskich za lata 1882—1965 wykazują, iż w tym okresie odsetek pracowników wykonujących pracę lekką zwiększył się prawie trzykrotnie i obejmuje obecnie prawie 2/s ogółu zatrudnionych. W tym samym czasie odsetek pracowników wykonujących bardzo ciężką pracę fizyczną zmalał prawie pięciokrotnie i wynosi obecnie zaledwie 3% ogółu zatrudnionych. Dodatkowo ograniczenie wysiłku fizycznego powoduje oglądanie telewizji, któremu niektórzy ludzie, siedząc wygodnie w fotelu, poświęcają po kilka godzin dziennie. W efekcie człowiek współczesny ogranicza swą aktywność fizyczną na długo, zanim zmusza go do tego stan zdrowia. Odbija się to niekorzystnie na całym organizmie.

Kategoria:

Leave a Comment