W KATEGORIACH RELIGII

Autor wpisu: Opublikowano:1 sierpnia, 2010 Komentarze:0

W kategoriach religii wiara ta była punktem cen­tralnym kultu, czyli czci połączonej z miłością do boga (bhakti). Przyszły Budda gromadził taki zapas zasług w nieskończonym łańcuchu wcieleń (olbrzy­mią nadwyżkę dobrych uczynków), że mógł przeka­zać je częściowo skądinąd niegodnym tego wyznaw­com, umożliwiając im wyzwolenie za sprawą wiary w bodhisattwę. Tę modyfikację nauki o kormanie uzupełniała inna nauka, tzw. szkoła Czystej Ziemi (w późniejszym okresie wpływowa w Chinach i Ja­ponii, choć geneza jej wiąże się z rozwojem buddyz­mu w Indiach). Wielki Budda Amitabha (bardziej znany pod ja­pońskim imieniem Amidy) stworzył raj „czystej zie­mi” ciągnący się na Zachód. Ci, którzy przywołu­ją z wiarą imię Buddy, będą tam przeniesieni po śmierci.

Kategoria:

Leave a Comment