SPRZYJAJĄCE WARUNKI

Autor wpisu: Opublikowano:23 lipca, 2010 Komentarze:0

W Czystej Ziemi istnieją szczególnie sprzy­jające warunki ostatecznego wyzwolenia. Nie moż­na się dziwić, że wspaniałość raju, żywo opisana w niektórych tekstach buddyjskich (mahajana), za­stąpiła w wyobrażeniach szerokiego ogółu miejsce nirwany jako najwyższego -celu do osiągnięcia. W ten sposób buddyzm rozwinął element wierzeń w życie pozagrobowe, którego analogie istnieją w islamie i tradycyjnym teizmie chrześcijańskim. Szkoła Czystej Ziemi była, być może, dostosowana do warunków w Chinach, gdzie nie uznawano wia­ry w ponowne urodzenie, tak że przynajmniej dla szerokiego ogółu obietnica natychmiastowego raju miała większe znaczenie niż długa droga do nirwa­ny.

Kategoria:

Leave a Comment