W KAŻDEJ Z NAUK

Autor wpisu: Opublikowano:25 stycznia, 2010 Komentarze:0

Tak więc w każdej z tych nauk to, co następuje po śmierci, nie jest związane z mitologią nieba ani z jednią z boskim bytem. Śmierci i ponownej śmierci w is­tocie nie przezwycięża się ufając Bogu czy innemu duchowemu bytowi, ale własnym wysiłkiem, we­dług różnych zasad: medytacją, surowością dyscy­pliny i tym podobnymi praktykami. W jodze: więc nie istnieje urzeczywistnienie jedności z Absolutem czy obecnością Boga, lecz wyobcowanie duszy, tak że przestaje ona podlegać materii. W tym stanie doskonałego wyobcowania dusza jest bezczynna, ale przynajmniej jest wyzwolona z cierpienia, nie­uchronnie związanego z istnieniem.

Kategoria:

Leave a Comment